Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль 2018 оны 07 сарын 01 эхлэн мөрдөнө.

4 001.jpg