БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

 

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
Хуралдсан огноо Хэлэлцсэн асуудал Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний нэр Шийдвэрлэсэн байдал

 

1 2020.02.21 “Саятан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Саятан” хүнсний дэлгүүр Д. Мягмарсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2 2020.02.21 “Болор” халуун усны газрын тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Болор” халуун ус Д. Гантулга Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
3 2020.02.21 “Ананд Хужирт” рашаан сувилалын газрын тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Ананд Хужирт” рашаан сувилал “Ананд Хужирт” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3  жилээр сунгах
4 2020.02.21 “Найман зуу 1” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Найманзуу 1” хүнсний дэлгүүр Ө. Цэвээндулам Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
5 2020.02.21 “Найман зуу 2” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Найманзуу 2 ” хүнсний дэлгүүр Ө. Цэвээндулам Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
6 2020.02.21 “Оргил” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Оргил” хүнсний дэлгүүр Г. Туяа Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
7 2020.02.21 “Мөнх Ундарга” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Мөнх Ундарга” хүнсний дэлгүүр Т. Нямсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
8 2020.02.21 “Арвин Ундарга” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Арвин Ундарга” хүнсний дэлгүүр Ю. Адорж Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
9 2020.02.21 Хужирт нэмэлттэй усны  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       Хужирт cranberry нэмэлттэй ус, Хужирт оргилуун нэмэлттэй ус “Жем Хужирт” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
10 2020.02.21 “Буян Арвижих” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, тайлан ·       “Буян Арвижих” хүнсний дэлгүүр Ж. Жаргалсайхан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС