Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл “05-р сар”

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
Хуралдсан огноо Хэлэлцсэн асуудал Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний нэр Шийдвэрлэсэн байдал

 

1 2020.05.18 “Гүн Зэгстэй” хүнсний мухлагийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Гүн Зэгстэй” хүнсний мухлаг Д. Цэрэндэндэв Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
2 2020.05.18 “Эрээн уул” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Эрээн Уул” хүнсний дэлгүүр Ч. Мөнхөө Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
3 2020.05.18 “Аман булаг” хүнсний мухлагийн тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Аман булаг” хүнсний мухлаг Н. Түмэнжаргал Тохирлын гэрчилгээг 1  жилээр сунгах
4 2020.05.18 “Баян үйлст хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян үйлст хайрхан” хүнсний дэлгүүр “Баян үйлст хайрхан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
5 2020.05.18 “Баян түмэн” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян түмэн” хүнсний дэлгүүр “Өлзийт баян түмэн” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
6 2020.05.18 “Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр Ж. Пүрэвсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
7 2020.05.18 “Их цагаан хөтөл” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Их цагаан хөтөл” хүнсний дэлгүүр Ц. Дондовцэрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
8 2020.05.18 “Баялаг” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баялаг” хүнсний дэлгүүр “Их салхит” хоршоо Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
9 2020.05.18 “Бат хаан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Бат хаан” хүнсний дэлгүүр С. Батбаяр Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
10 2020.05.18 “Бумбат хаан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ Бумбат хаан”

хүнсний дэлгүүр

“ Бумбат хаан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
11 2020.05.18 “Урд бэрх” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Урд бэрх” хүнсний дэлгүүр Б. Батсүх Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
12 2020.05.18 “Булаг хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Булаг хайрхан” хүнсний дэлгүүр “Булаг хайрхан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
13 2020.05.18 “Баян” хүнсний мухлагийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян” хүнсний мухлаг Ц. Эрдэнэбат Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
14 2020.05.18 “Арвижих төгрөг” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Арвижих төгрөг” хүнсний дэлгүүр Б. Байгалмаа Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
15 2020.05.18 “Буян арвижих” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Буян Арвижих ” хүнсний дэлгүүр Д. Лхавга Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
16 2020.05.18 “Хоолт баян говь” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Хоолт баян говь ” хүнсний дэлгүүр “ Хоолт баян говь” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
17 2020.05.18 “Гарьд” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Гарьд” хүнсний дэлгүүр М. Энхсайхан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
18 2020.05.18 “Аргуут” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Аргуут” хүнсний дэлгүүр С. Цэвээнравдан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
19 2020.05.18 “Баян ховд” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян ховд” хүнсний дэлгүүр “Баян ховд” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
20 2020.05.18 “Оргил ундрах” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил Ундрах” минимаркет Б. Хишигням Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
21 2020.05.18 “Далан” минимаркетын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Далан” минимаркет “ Далан буянт” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
22 2020.05.18 “Тэгш дөрвөн хүсэл” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Тэгш дөрвөн хүсэл” хүнсний дэлгүүр С.Сольхүү Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
23 2020.05.18 “Баян хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /шинээр/ “Баян хайрхан” хүнсний дэлгүүр Г. Эрхбаяр Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
24 2020.05.18 “Оргил 2” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил-2” хүнсний дэлгүүр С. Батсуурь Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
25 2020.05.18 “Оргил 3” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил-3” минимаркет С. Батсуурь Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
26 2020.05.18 “Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Есөн Эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр “Үржих бүрд” хоршоо Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
27 2020.05.18 “Залаа хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Залаа хайрхан” хүнсний дэлгүүр Н. Болдбаатар Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
28 2020.05.18 “Гэрэлт од” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Гэрэлт од” хүнсний дэлгүүр Ж. Батнасан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
29 2020.05.18 “Баян дөхөмийн өгөөж” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян дөхөмийн өгөөж” хүнсний дэлгүүр Ж. Батбаатар Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
30 2020.05.18 “Таац” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Таац” хүнсний дэлгүүр Б. Сугарсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
31 2020.05.18 “Таны дэлгүүр” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Таны дэлгүүр” хүнсний дэлгүүр Л. Алтанцэцэг Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
32 2020.05.18 “Мөнх дэлгэрэх” минимаркетын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Мөнх дэлгэрэх” минимаркет Н. Дэлгэрмаа Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
33 2020.05.18 “Хужирт спа ресорт” баарны  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Хужирт спа ресорт” баар Н. Батзаяа Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
34 2020.05.18 “Өвгөн Шунхлай” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Өвгөн Шунхлай” хүнсний дэлгүүр Г. Булганчимэг Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
35 2020.05.18 “Орхон түшээ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Орхон түшээ” барааны дэлгүүр Ц. Чулуунхүү Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
36 2020.05.18 “Хишиг арвин” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /шинээр/ “Хишиг арвин” хүнсний дэлгүүр О. Лхагваочир Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
37 2020.05.18 “Сод” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Сод” минимаркет М. Лхагватогтох Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
Хуралдсан огноо Хэлэлцсэн асуудал Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний нэр Шийдвэрлэсэн байдал

 

1 2020.04.16 “Хуст ундраа” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Хуст Ундраа” хүнсний дэлгүүр Д. Баясгалан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
2 2020.04.16 “Дэлгэрэх” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Дэлгэрэх” хүнсний дэлгүүр Д. Дуламсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
3 2020.04.16 “Сэмжид Хужирт” рашаан сувилалын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Сэмжид Хужирт” рашаан сувилал “ТӨ- БА-СЭ” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3  жилээр сунгах
4 2020.04.16 “Оргил” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил” хүнсний дэлгүүр Х. Нямлхагва Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
5 2020.04.16 “Цагаан өргөө” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Цагаан Өргөө” хүнсний дэлгүүр Маналсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
6 2020.04.16 “Мөнх хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Мөнх хайрхан” хүнсний дэлгүүр Б. Жигмэддулам Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
7 2020.04.16 “Төв” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Төв” хүнсний дэлгүүр С. Даваасүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
8 2020.04.16 “Орхон” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Орхон” хүнсний дэлгүүр Б. Нанжид Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
9 2020.04.16 “Өлзий” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Өлзий” хүнсний дэлгүүр Ё. Гомбохорлоо Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
10 2020.04.16 “Наранбулаг 1” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Наранбулаг 1” хүнсний дэлгүүр П. Азжаргал Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
11 2020.04.16 “Наранбулаг 2” супермаркетын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Наранбулаг 2” супермаркет П. Азжаргал Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
12 2020.04.16 “Буян арвижих” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Буян Арвижих” хүнсний дэлгүүр “Арвинлхам – Очир” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
13 2020.04.16 “Энэ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “ Энэ” хүнсний дэлгүүр Н. Алтансүх Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
14 2020.04.16 “Баян цагаан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян цагаан ” хүнсний дэлгүүр Б. Даваасүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
15 2020.04.16 “М маркет” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “М Маркет ” хүнсний дэлгүүр Ө. Мөнхтуяа Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
16 2020.04.16 “Буурал хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Буурал хайрхан” хүнсний дэлгүүр Ц. Цэрэндавга Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
17 2020.04.16 “Мөнх ундарга” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Мөнх Ундарга ” барааны дэлгүүр М. Бадамханд Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

3-р сар

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
Хуралдсан огноо Хэлэлцсэн асуудал Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний нэр Шийдвэрлэсэн байдал

 

1 2020.03.16 “Тээл” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /шинээр/ “Тээл” хүнсний дэлгүүр Ц. Бямбасүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2 2020.03.16 “Арвай палас” зочид буудлын тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Арвай палас” зочид буудал “Арвай палас” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3 2020.03.16 “Оргил” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил” хүнсний дэлгүүр Х. Жамъяндорж Тохирлын гэрчилгээг 2  жилээр сунгах
4 2020.03.16 “Өвт хайрхан” цайны газрын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ ЕБСургуулийн үдийн цайны газар “Өвт хайрхан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
5 2020.03.16 “Арвижих” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Арвижих” хүнсний дэлгүүр В. Эрдэнэтулга Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
6 2020.03.16 Халуун усны газрын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ Халуун ус Б. Энхболд Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
7 2020.03.16 “Бат хангай” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /шинээр/ “Батхангай” хүнсний дэлгүүр “Батхангай АТС” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС