Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл “05-р сар”

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
Хуралдсан огноо Хэлэлцсэн асуудал Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний нэр Шийдвэрлэсэн байдал

 

1 2020.05.18 “Гүн Зэгстэй” хүнсний мухлагийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Гүн Зэгстэй” хүнсний мухлаг Д. Цэрэндэндэв Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
2 2020.05.18 “Эрээн уул” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Эрээн Уул” хүнсний дэлгүүр Ч. Мөнхөө Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
3 2020.05.18 “Аман булаг” хүнсний мухлагийн тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Аман булаг” хүнсний мухлаг Н. Түмэнжаргал Тохирлын гэрчилгээг 1  жилээр сунгах
4 2020.05.18 “Баян үйлст хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян үйлст хайрхан” хүнсний дэлгүүр “Баян үйлст хайрхан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
5 2020.05.18 “Баян түмэн” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян түмэн” хүнсний дэлгүүр “Өлзийт баян түмэн” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
6 2020.05.18 “Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр Ж. Пүрэвсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
7 2020.05.18 “Их цагаан хөтөл” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Их цагаан хөтөл” хүнсний дэлгүүр Ц. Дондовцэрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
8 2020.05.18 “Баялаг” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баялаг” хүнсний дэлгүүр “Их салхит” хоршоо Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
9 2020.05.18 “Бат хаан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Бат хаан” хүнсний дэлгүүр С. Батбаяр Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
10 2020.05.18 “Бумбат хаан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ Бумбат хаан”

хүнсний дэлгүүр

“ Бумбат хаан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
11 2020.05.18 “Урд бэрх” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Урд бэрх” хүнсний дэлгүүр Б. Батсүх Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
12 2020.05.18 “Булаг хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Булаг хайрхан” хүнсний дэлгүүр “Булаг хайрхан” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
13 2020.05.18 “Баян” хүнсний мухлагийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян” хүнсний мухлаг Ц. Эрдэнэбат Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
14 2020.05.18 “Арвижих төгрөг” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Арвижих төгрөг” хүнсний дэлгүүр Б. Байгалмаа Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
15 2020.05.18 “Буян арвижих” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Буян Арвижих ” хүнсний дэлгүүр Д. Лхавга Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
16 2020.05.18 “Хоолт баян говь” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Хоолт баян говь ” хүнсний дэлгүүр “ Хоолт баян говь” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
17 2020.05.18 “Гарьд” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Гарьд” хүнсний дэлгүүр М. Энхсайхан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
18 2020.05.18 “Аргуут” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Аргуут” хүнсний дэлгүүр С. Цэвээнравдан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
19 2020.05.18 “Баян ховд” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян ховд” хүнсний дэлгүүр “Баян ховд” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
20 2020.05.18 “Оргил ундрах” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил Ундрах” минимаркет Б. Хишигням Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
21 2020.05.18 “Далан” минимаркетын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Далан” минимаркет “ Далан буянт” ХХК Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
22 2020.05.18 “Тэгш дөрвөн хүсэл” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Тэгш дөрвөн хүсэл” хүнсний дэлгүүр С.Сольхүү Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
23 2020.05.18 “Баян хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /шинээр/ “Баян хайрхан” хүнсний дэлгүүр Г. Эрхбаяр Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
24 2020.05.18 “Оргил 2” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил-2” хүнсний дэлгүүр С. Батсуурь Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
25 2020.05.18 “Оргил 3” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Оргил-3” минимаркет С. Батсуурь Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
26 2020.05.18 “Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Есөн Эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр “Үржих бүрд” хоршоо Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
27 2020.05.18 “Залаа хайрхан” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Залаа хайрхан” хүнсний дэлгүүр Н. Болдбаатар Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
28 2020.05.18 “Гэрэлт од” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Гэрэлт од” хүнсний дэлгүүр Ж. Батнасан Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
29 2020.05.18 “Баян дөхөмийн өгөөж” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Баян дөхөмийн өгөөж” хүнсний дэлгүүр Ж. Батбаатар Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
30 2020.05.18 “Таац” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Таац” хүнсний дэлгүүр Б. Сугарсүрэн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
31 2020.05.18 “Таны дэлгүүр” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Таны дэлгүүр” хүнсний дэлгүүр Л. Алтанцэцэг Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
32 2020.05.18 “Мөнх дэлгэрэх” минимаркетын  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Мөнх дэлгэрэх” минимаркет Н. Дэлгэрмаа Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
33 2020.05.18 “Хужирт спа ресорт” баарны  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Хужирт спа ресорт” баар Н. Батзаяа Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
34 2020.05.18 “Өвгөн Шунхлай” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Өвгөн Шунхлай” хүнсний дэлгүүр Г. Булганчимэг Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
35 2020.05.18 “Орхон түшээ” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Орхон түшээ” барааны дэлгүүр Ц. Чулуунхүү Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
36 2020.05.18 “Хишиг арвин” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /шинээр/ “Хишиг арвин” хүнсний дэлгүүр О. Лхагваочир Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
37 2020.05.18 “Сод” хүнсний дэлгүүрийн  тохирлын үнэлгээний дүгнэлт /сунгах/ “Сод” минимаркет М. Лхагватогтох Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google photo

Та Google гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Connecting to %s