АЙМГИЙН ОРОН ТООНЫ БУС БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Аймгийн орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлыг 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.
Тохирлын гэрчилгээ шинээр авах болон сунгуулахаар хүсэлт гаргасан 4 иргэний 4 үйлчилгээний газарт тохирлын үнэлгээ хийснээс стандартын шаардлагын хэмжээнд гэж үнэлэгдсэн 3 үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээ олгохоор, 1 үйлчилгээний газрыг дахин үнэлгээнд хамруулахаар тус тус шийдвэрлэсэн байна.
Advertisements

Мэдээлэл

8879454

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдлийг ажлын цагаар амаар болон бичгээр хүлээн авах боломжтой бөгөөд саналын хайрцаг, дэвтэр, uvmasm@gmail.com хаяг, 70322320 утсаар ирүүлэх боломжтой. Танд баярлалаа.
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Чанар, өндөр бүтээмж, тогтвортой хөгжлийн төлөө улсын зөвлөгөөн 2017

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын улсын зөвлөгөөн Увс_зөвлөгөөн2017 оны 7-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангом хотод “Чанар, өндөр бүтээмж, тогтвортой хөгжлийн төлөө” уриан дор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус зөвлөгөөнд 18 аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн 130 гаруй албан хаагчид оролцсон бөгөөд Монгол Улсын Шадар сайдын зөвлөх С.Янжинсүрэн, Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэд дарга Б.Билгүүн нар зөвлөгөөнийг нээж үг хэлсэн юм. Зөвлөгөөнд дараах илтгэл, мэдээллүүд тавигдсан. Тухайлбал:
– Стандарт, хэмжил зүйн салбарын бодлого, анхаарах асуудлууд
–  2017 оны орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдийн хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ, цаашид анхаарах асуудлууд
– Чанарын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд анхаарах зарим асуудлууд
– Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид анхаарах асуудлууд
– 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн талаар анхаарах асуудлууд
Түүнчлэн чиглэл тус бүрээр сургалт, семинарыг зохион байгуулав.
– Сорьцын хяналтын чиглэлээр орон нутагт анхаарах асуудлууд
– Сошиал сувгаар дамжуулан Стандарт, хэмжил зүйн салбарын үйл ажиллагааг сурталчилах нь
– Цалин хөлсний талаар цаашид авах арга хэмжээ
– Санхүүгийн тайлан болон гүйцэтгэл, е-тайлангийн талаар
– Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар цаашид авах арга хэмжээ
– Баталгаажуулалтын баримт бичгүүд, олон улсын шаардлага
– Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг ижил түвшинд явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, заавар, зааварчилгаа
– Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт, шалгалт тохируулагын чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам /эзэлхүүн зарцууулалт, масс, цахилгааны хэмжлийн төрлөөр/
Ингээд зөвлөгөөний төгсгөлд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж орон нутгийн хэлтэс тус бүрээс Стандарт, хэмжил зүйн салбарт тулгамдаж буй асуудал болон  цаашид авах арга хэмжээний талаар санал солилцон зөвлөмж гаргахаар боллоо.